Kto może przeprowadzać szkolenia bhp?


Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy pracownikom. Obojętne czy jest to praca na budowie, przy pile tarczowej w tartaku czy praca przy komputerze. Każdy nowo przyjęty pracownik powinien przejść takie szkolenie, które przygotowuje go do bezpiecznej pracy na danym stanowisku. Szkolenie takie obejmuje zazwyczaj dwie części. Pierwsza część koncentruje się na przekazaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie z kodeksem pracy obowiązującym w danym zakładzie. Drugą część szkolenia stanowi omówienie bezpieczeństwa pracy na konkretnym, przydzielonym pracownikowi miejscu wykonywania jego przyszłych obowiązków. Natomiast jeżeli zakres obowiązków pracownika będzie obejmował różne stanowiska, a każde z tych stanowisk będzie związane z innego typu ryzykiem, wtedy należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla każdego stanowiska pracy.

Kto może przeprowadzać szkolenia bhp?

Aby przeprowadzić szkolenie ogólne, pracodawca może skorzystać z kilku opcji wyboru osoby, która takie szkolenie przeprowadzi. I tak może to być osoba z zewnątrz, która posiada odpowiednie do tego kwalifikacje, ale także może takie szkolenie przeprowadzić osoba na stałe zatrudniona w firmie, która posiada do tego uprawnienia. Szkolenie takie może przeprowadzić również sam pracodawca, jeśli posiada stosowne do tego kwalifikacje.

Szkolenia stanowiskowe natomiast, już nie wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji z zakresu bhp. Szkolenia takie wykonuje osoba, która bezpośrednio nadzoruje pracę pracownika i została wyznaczona przez pracodawcę. Sam pracodawca również może przeprowadzić takie szkolenie.

Gdzie szukać pomocy w zakresie przeprowadzenia szkoleń bhp?

Jeżeli pracodawca nie dysponuje odpowiednimi zasobami, aby przeprowadzić szkolenie bhp, może sięgnąć po firmę zewnętrzną i jest to dosyć często wykorzystywana praktyka w małych firmach. Jeżeli nie wiesz gdzie szukać takiej pomocy, wystarczy wpisać np. szkolenie bhp Poznań w wyszukiwarce, aby odnaleźć wykwalifikowanego szkoleniowca.