Istota transportu bliskiego


Jak powszechnie wiadomo, szeroko pojęte
przemieszczanie ładunków jest jednym z priorytetowych tematów w dzisiejszych
czasach. We wszystkich rodzajach działalności, w szczególności w przemyśle oraz
logistyce niezbędne jest nieustanne przemieszczanie ładunków na bliskie
odległości, wewnątrz hali produkcyjnej czy placu składowego. Największym
problemem jest ciężar tych elementów, sięgający nawet kilkudziesięciu ton. W
takiej sytuacji nie wystarcza siła ludzkich mięśni, ani samochód dostawczy.
Niezbędne są różnego rodzaju dźwigi, jak np.
suwnice. Konstruktorzy nieustannie opracowują innowacyjne
rozwiązania umożliwiające realizowanie transportu bliskiego. Wyodrębnić można
suwnice pomostowe, które można
zastosować wewnątrz hali produkcyjnej czy przemysłowej. Jest to niezwykle
skuteczna metoda przemieszczania wielotonowych elementów. Niekiedy, przydatne
są nieco zgrabniejsze dźwignice, dlatego konstruuje się również
wciągniki